Σκοπός

Να αντιληφθούμε τη πολύπλευρη σημασία των συστημάτων βάσεων δεδομένων σε μια εποχή που η συλλογή και η αποθήκευση τεραστίου όγκου πληροφορίας είναι καθοριστική για την εξέλιξη μας.

 

Στόχοι

 

  • Να κατανοήσουμε τι είναι μια βάση δεδομένων
  • Να αντιληφθούμε το μέγεθος των πληροφοριών που παράγει ο άνθρωπος
  • Να εισάγουμε και να βρούμε υλικό μέσα από μια βάση δεδομένων
  • Να έρθουμε σε επαφή με τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Big Data Europe συμμέτοχος του οποίου είναι το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

«Βάσεις δεδομένων, βάσεις για μια καλύτερη ζωή» (για Γυμνάσιο)