Γυμνάσιο

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα μπορεί να τους βοηθήσει στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Πληροφορική» A' Γυμνασίου στις ενότητες 1, 2. 4 και 5
  • «Πληροφορική» Β' Γυμνασίου σε όλες τις ενότητες
  • «Πληροφορική» Γ' Γυμνασίου σε όλες τις ενότητες
  • «Ιστορία» Γ' Γυμνασίου στο 3ο μέρος του βιβλίου για την εξέλιξη των επιστημών στον 20ο αιώνα