Παράλληλη Δράση

Για μαθητές Δημοτικού, τάξεις Δ'-ΣΤ'.

Διεπαφές Εγκεφάλου-Υπολογιστή

Ping your mind with Mind Pong

Στα πλαίσια της δράσης, διεξάγεται παρουσίαση / επίδειξη τεχνολογιών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες μαθητές λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και ανακαλύπτουν διάφορους περιορισμούς του μέσα από παιχνίδια και έξυπνες ψευδαισθήσεις. Επίσης ενημερώνονται σε εισαγωγικό επίπεδο ως προς τον τρόπο που οι εν λόγω διεπαφές μπορούν να καταγράψουν, αναλύσουν και χρησιμοποιήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Στα πλαίσια της επίδειξης οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν μία συσκευή διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή και να κινήσουν αντικείμενα στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη σκέψη τους.

H επίδειξη περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή αγώνων “Mind Pong”, όπου οι παίκτες χρησιμοποιούν τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή για να διαγωνιστούν σε ένα παιχνίδι ping-pong στον υπολογιστή, κινώντας τις ρακέτες τους με τη σκέψη.